پولیس مرزی یک فرد را با ۴۰۰ عدد سیم‌کارت غیرقانونی بازداشت کرد

پولیس مرزی یک فرد را با ۴۰۰ عدد سیم‌کارت غیرقانونی بازداشت کرد

پولیس مرزی در حوزه غرب از بازداشت یک فرد با ۴۰۰ عدد سیم کارت غیرقانونی خبر داد. در خبرنامه زون ۷۰۵ مرزی که یک کاپی آن به تلویزیون چکاد رسیده آمده است که این فرد پیش از ظهر امروز زمانی که قصد سفر به ولایت بادغیس را داشت از...