پولیس محلی: ولسوالی رباط سنگی درآستانۀ سقوط است

پولیس محلی: ولسوالی رباط سنگی درآستانۀ سقوط است

فرماندهان پولیس محلی درولسوالی رباط سنگی ولایت هرات می‌گویند که اگر حکومت به‌صورت فوری به این ولسوالی کمک نظامی روان نکند این ولسوالی به دست مخالفین حکومت سقوط خواهد کرد. یک‌تن از فرماندهان پولیس محلی در منطقۀ لک‌لک...