پولیس فرانسه یک تبعه افغانستان را بازداشت کرد

پولیس فرانسه یک تبعه افغانستان را بازداشت کرد

پولیس فرانسه هفت نفر از جمله یک تبعه افغانستان را به اتهام فعالیت تروریستی در این کشور دستگیر کرد. وزارت داخله فرانسه ضمن اعلام بازداشت هفت نفر از جمله یک شهروند افغانستانی به اتهام دست داشتن در فعالیت های تروریستی گفت:...