وارد کردن اتهام به پولیس فدرال آمریکا

وارد کردن اتهام به پولیس فدرال آمریکا

برخی از نمایندگان جمهوری خواهان کنگره آمریکا، پولیس فدرال را به سیاسی کاری و سوء استفاده از صلاحیت‌ها علیه دونالد ترامپ متهم کردند.   آنان طی یادداشتی، اظهار کردند که پولیس از قدرت خود علیه دونالد ترامپ استفاده کرده...