پولیس فاریاب پاسگاه‌های مخالفان را تخریب کردند

پولیس فاریاب پاسگاه‌های مخالفان را تخریب کردند

مقام‌های امنیتی در ولایت فاریاب از برداشتن پاسگاه‌ها و کمربندهایی که توسط افراد مسلح غیرمسئول در مسیر ولسوالی پشتونکوت ایجاد گردیده بود، خبر دادند. کریم یورش سخنگوی فرماندهی امنیه ولایت فاریاب امروز به رسانه‌ها گفت:...