پولیس غور: کسانی که حکم سنگسار رخشانه را صادر کردند می‌شناسیم

پولیس غور: کسانی که حکم سنگسار رخشانه را صادر کردند می‌شناسیم

مقام‌های امنیتی در ولایت غور می‌گویند که عاملان سنگسار رخشانه را شناسی کردند. محمد زمان عظیمی آمر امنیت فرماندهی امنیه ولایت غور در تماس به " تلویزیون چکاد " می‌گوید که ارگان‌های کشفی این فرماندهی توانستند که عاملان...