پولیس غور بازداشت صنوبر را رد کرد

پولیس غور بازداشت صنوبر را رد کرد

مقامات پولیس غور بازداشت صنوبر به دست طالبان را رد کردند و گفتند صنوبر تا حال نه به دست طالبان و نه به دست نیروهای امنیتی افتاده است. روز گذشته گروه طالبان در ولایت غور از بازداشت صنوبر خبردادند. صنوبر خانمی است که طالبان...