انتقاد فرمانده پولیس ولسوالی دولینه غور از عدم حمایت حکومت از فعالیت اش

انتقاد فرمانده پولیس ولسوالی دولینه غور از عدم حمایت حکومت از فعالیت اش

ذکریا مهری که از چندین سال در پست فرماندهی ولسوالی دولینه غور فعالیت می کرد ، به دلیل جراحت از ناحیه ی پایش از سوی مسئولان ارشد امنیتی به جای دیگری برای اشغال پست انتقال یافت.   مهری می گوید که وزارت داخله کشور بدون هیچ...