تلاش پولیس ترکیه برای یافتن مظنون حمله استانبول

تلاش پولیس ترکیه برای یافتن مظنون حمله استانبول

پولیس ترکیه به عنوان بخشی از عملیات جستجو برای یافتن مهاجمی که ۳۹ نفر را در یک کلوب شبانه کشت در چند یورش جداگانه ۱۲ نفر را در استانبول دستگیر کرده است. نومان کورتولموس معاون نخست وزیر ترکیه گفت مقام ها اثر انگشت و مشخصه...