پولیس ترکیه معترضان را بازداشت کرد

پولیس ترکیه معترضان را بازداشت کرد

پولیس ترکیه معترضان را بازداشت کرد   گزارش‌ها از ترکیه می‌رساند که پولیس این کشور در جریان تظاهرات ضد دولتی، ۶۱ تن را بازداشت کرده‌است. این افراد در حمایت از دو آموزگار که دو ماه پیش به دلیل اعتصاب غذا بازداشت...