پولیس بادغیس با کشتن یک طالب کمین این گروه را ناکام گذاشت

پولیس بادغیس با کشتن یک طالب کمین این گروه را ناکام گذاشت

یک تن از افراد طالبان در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس در نتیجه درگیری با نیروهای پولیس کشته شد. عبدالرئوف تاج فرمانده پولیس بادغیس به تلویزیون چکاد گفت: "افراد طالبان روز گذشته در مسیر نیروهای پولیس کمین گرفتند که در...