پولیس بادغیس: باج دادن به پیکار جویان طالب از پروژه ها بی‌بنیاد است

پولیس بادغیس: باج دادن به پیکار جویان طالب از پروژه ها بی‌بنیاد است

در پی اظهارات سید عبدالله حمایت، رییس فواید عامه بادغیس مبنی بر اخاذی پیکارجویان طالب از روند تطبیق پروژه‌های انکشافی، اکنون پولیس باغیس می گوید که این ادعا بی بنیاد است.   مسوولان پولیس بادغیس می گویند که هیچ‌گونه...