پولیس ایران از شمع افروزی برای ستایش قریشی جلوگیری کرد

پولیس ایران از شمع افروزی برای ستایش قریشی جلوگیری کرد

پولیس ایران از مراسم شمع افروزی برای ستایش قریشی، دختر شش‌ساله افغان که در ورامین تهران به قتل رسیده بود، مقابل سفارت کشور در تهران جلوگیری کرد. به گزارش خبرگزاری "ایسنا" شماری از شهروندان افغان در تهران و شهروندان...