ساحه پوشش خدمات مخابراتی در بادغیس محدود است

ساحه پوشش خدمات مخابراتی در بادغیس محدود است

ساحه پوشش محدود خدمات مخابراتی در بسیاری از ولسوالی‌های بادغیس، مردم را از برقراری ارتباط مخابراتی محروم ساخته است.   سید قاسم یوسفی سرپرست اداره مخابرات بادغیس با تایید این موضوع می‌گوید، بسیاری از روستاهای...