پوشش خبری افتتاح بند سلما لحظه‌به‌لحظه

پوشش خبری افتتاح بند سلما لحظه‌به‌لحظه

بر اساس معلومات یکی از منابع حکومتی قرار است تا ساعتی دیگر نارندرا مودی نخست‌وزیر هند به هرات برسد. رییس جمهور کشور روز گذشته برای افتتاح بند سلما و همچنان مهمان‌نوازی نخست‌وزیر هند به هرات رسید. گفته می‌شود که...