چگونه از پوست کودک خود در زمستان مراقبت کنیم؟

چگونه از پوست کودک خود در زمستان مراقبت کنیم؟

هوای سرد و خشک زمستان می تواند به پوست ظریف و نرم کودکان آسیب برساند. پوست نازک نوزادان در برابر هوای تند زمستانی حساس تر شده و بیشتر در معرض آسیبهای پوستی قرار می گیرد. در این فصل هوای خشک داخل منزل و هوای سرد بیرون، منجر...