پوتین: کری در کیف سرخت چه داری؟

پوتین: کری در کیف سرخت چه داری؟

گاهی اوقات فعالیت‌های دیپلماسی و دیدارهای مکرر رهبران سیاسی کشورها درباره مسائل و بحران‌ها خالی از شوخی و طنز نیست. سفر اخیر جان کری به مسکو، یکی از شوخی‌های دیپلماسی را به همراه داشت. داستان ازاین‌قرار است که هنگام...