منتقد قدیمی پوتین از رقابت انتخاباتی اش کنار زده شد

منتقد قدیمی پوتین از رقابت انتخاباتی اش کنار زده شد

کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه گفته که آلکسی ناوالنی، منتقد حکومت پوتین بخاطری که به فساد محکوم شده است، صلاحیت حضور در انتخابات ریاست جمهوری روسیه را ندارد.   آلکسی ناوالنی سیاستمدار مخالف حکومت روسیه که می‌خواهد در...