بعد از مذاکرات بین چین و آمریکا پهپاد آمریکایی به این کشور پس داده شد

بعد از مذاکرات بین چین و آمریکا پهپاد آمریکایی به این کشور پس داده شد

چین، پهپاد زیر دریایی آمریکایی را که پانزدهم دسامبر در آب‌های چین جنوبی گرفته بود، پس از مذاکرات بین کشورها، به ایالات متحده بازگرداند. چین زیردریایی بدون سرنشین آمریکا برمی گرداند به گزارش اسپوتنیک، در سایت وزارت...