پنج پولیس محلی به صفوف طالبان پیوستند

پنج پولیس محلی به صفوف طالبان پیوستند

پنج تن از ماموران پولیس محلی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس صفوف پولیس را ترک نموده و به طالبان مسلح پیوستند. مسوولان محلی در ولایت بادغیس میگویند، این ماموران پولیس شب گذشته با شش میل سلاح مختلف النوع بعد از کشتن یک...