پنج نفر در هرات از جنگ دست کشیدند

پنج نفر در هرات از جنگ دست کشیدند

پنج تن از افراد مسلح در ولسوالی گذره هرات امروز به پروسه صلح پیوستند. احمد یما امینی، رییس دارالانشای شورای عالی صلح در هرات به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت که این افراد پیش‌ازاین به سرگروهی ملادستگیر در منطقه پشت کوه ملا...