پنجمین روز آتش‌سوزی در اسرائیل

پنجمین روز آتش‌سوزی در اسرائیل

در اثر آتش سوزی در اسرائیل که وارد پنجمین روز خود شده است، بیش از چهل خانه در یکی از شهرک های یهودی‌نشین کرانه باختری نابود شده و تمام ساکنان آن شهر را تخلیه کرده اند. به گزارش آسوشیتدپرس به گفته سخنگوی پولیس، آتش‌سوزی...