پنجمین دور کنفرانس گفتگوهای امنیتی روز جمعه در هرات آغاز می‌شود

پنجمین دور کنفرانس گفتگوهای امنیتی روز جمعه در هرات آغاز می‌شود

روز جمعه دور پنجم کنفرانس گفتگوهای امنیتی در هرات آغاز خواهد شد. در این نشست قرار است نمایندگانی از کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکایی حضور یابند و در مورد امنیت افغانستان و منطقه بحث و تبادل نظر صورت بگیرد. کارشناسان...