پنجاه و نهمین دوره جشنواره فیلم لندن؛ آغاز جشنوارۀ فیلم لندن با سافرجت

پنجاه و نهمین دوره جشنواره فیلم لندن؛ آغاز جشنوارۀ فیلم لندن با سافرجت

پنجاه و نهمین دوره جشنواره فیلم لندن، با درام سافرجت ساختۀ فیلمساز انگلیسی سارا گَورون، گشایش یافت. این فیلم (Suffragette) به مبارزۀ زنان بریتانیا برای کسب حق رای در دو دهه اول قرن بیستم می پردازد. در مراسم فرش قرمز این فیلم در...