پنتاگون ۲۰ جنگنده هوایی به ارتش کشور کمک می‌کند

پنتاگون ۲۰ جنگنده هوایی به ارتش کشور کمک می‌کند

قرار است ۱۲ هلیکوپتر جنگی نوع MD-۵۳۰F مجهز با وسایل و تجهیزات پیشرفتۀ جنگی در اختیار قوای هوایی کشور قرار داده شود. شرکت هلیکوپتر سازی MD با نشر خبرنامه‌ای گفته است که وزارت دفاع ایالات‌متحده پول این هلیکوپترها را پرداخته...