پنتاگون از ناکامی طالبان در نبردها در افغانستان خبر می‌دهد

پنتاگون از ناکامی طالبان در نبردها در افغانستان خبر می‌دهد

پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا می‌گوید که طالبان قادر به پیروزی در میدان نبرد در افغانستان نخواهند بود.   این نهاد نظامی آمریکا در گزارشی به کنگره آن کشور، از راهبرد جدید واشنگتن در قبال افغانستان ستایش کرده است. این...