ابراز نگرانی پنتاگون از انتشار اطلاعات در باره پایگاه‌های ارتش آمریکا در سوریه

ابراز نگرانی پنتاگون از انتشار اطلاعات در باره پایگاه‌های ارتش آمریکا در سوریه

ابراز نگرانی پنتاگون از انتشار اطلاعات در باره پایگاه‌های ارتش آمریکا در سوریه   وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون از درز اطلاعاتی در باره پایگاه‌های ارتش آمریکا در سوریه ابراز نگرانی کرده‌است. این در حالی است که...