“پناهگاه‌های امن هراس‌افگنان در پاکستان از بین برده شده است”

“پناهگاه‌های امن هراس‌افگنان در پاکستان از بین برده شده است”

رییس ستاد ارتش پاکستان به رییس‌جمهور غنی گفته‌است که ارتش پاکستان تمامی پناهگاه‌های امن هراس افگنان در قلمرو این کشور را آماج قرار داده است. جنرال قمرالدین باجوا در صبحت تلفیونی به محمد اشرف غنی گفته است، این دو کشور...