تلاش ناکام وزیر پشین حکومت طالبان برای پناهنده شدن در آلمان

تلاش ناکام وزیر پشین حکومت طالبان برای پناهنده شدن در آلمان

براساس برخی گزارش ها، یک وزیر حکومت طالبان که با استفاده از پاسپورت جعلی قصد داشت در آلمان پناهنده شود شناسایی و بازداشت شد. براساس گزارش اشپیگل، این وزیرکابینه طالبان با استفاده از یک پرواز شرکت لوفت هانزا، از عربستان...