یک پناهجوی نایجریایی در پیوند به قتل یک دختر به محاکمه کشانده شده است

یک پناهجوی نایجریایی در پیوند به قتل یک دختر به محاکمه کشانده شده است

یک پناهجوی نایجریایی که مظنون به قتل یک دختر ۲۲ ساله رضاکار آلمانی می‌باشد، به محاکمه کشانده شد.   سارنوالان مدعی اند که این پناهجو مقتول را به گونه فجیع با ۲۲ ضربه در گلو و قسمت‌های بدنش به قتل رسانیده است. این جوان...