روزانه ۵۰۰ پناهجوی افغان قصد وارد شدن به ترکیه را دارند

روزانه ۵۰۰ پناهجوی افغان قصد وارد شدن به ترکیه را دارند

مقام‌ها در کشور ترکیه می‌گویند که روزانه ۵۰۰ پناهجوی افغانستانی قصد دارند تا به خاک این کشور وارد شوند.   ریاست عمومی امنیت ترکیه روز گذشته به رسانه‌های این کشور گفت که در ۳ ماه اخیر، نزدیک به ۲۰ هزار از پناهجویان...