ده‌ها پناه جوی افغان از آلمان اخراج شدند

 ده‌ها پناه جوی افغان از آلمان اخراج شدند

مقام‌ها در کشور آلمان از خروج پناه جویان بدون مدرک افغان مقیم دراین کشور خبر می‌دهند.   حکومت فدرال آلمان گفت که طی روزهای هفته جاری ده‌ها پناهنده افغان که در این کشور به سر می‌بردند به کابل بازگردانده میشوند. گفته...