پناهجوی افغانی که دردهای زنان را به تصویر می‌کشد

پناهجوی افغانی که دردهای زنان را به تصویر می‌کشد

مراد شریفی، پناهجوی افغانی است که در بلغارستان خشونت و تبعیض اجتماعی به ویژه زنان را به تصویر می کشد. مراد شریفی از ولایت دایکندی افغانستان است و مدتی در کابل زندگی کرده و سازمان اجتماعی زنان دایکندی را نیز در آن شهر...