ده ها تن از پناهجویان در یونان دست به تجمع اعتراضی زدند

ده ها تن از پناهجویان در یونان دست به تجمع اعتراضی زدند

ده ها تن از پناهجویان در یونان برای ادغام سریع تر با اعضای خانواده های شان دست به تظاهرات زدند.   این معترضان در میدان سنتاگما در شهر آتن آلمان که در نزدیکی پالمان آن کشور موقعیت دارد، تجمع کرده و خواستار اجازه سفر به...