دروازه‌های امریکا به روی پناهجویان سوری بسته شد

دروازه‌های امریکا به روی پناهجویان سوری بسته شد

بر بنیاد فرمان تازه، دونالد ترامپ رییس جمهور منتخب امریکا، مرزهای این کشور به روی پناهجویان سوری بسته شدند. آقای ترامپ گفته است که این کار را برای مراقبت از امریکا در برابر آن چی که او تروریست‌های اسلام‌گرای خارجی...