پلیس کابل: انفجار در «شهرنو» کابل تلفاتی در پی نداشت

پلیس کابل: انفجار در «شهرنو» کابل تلفاتی در پی نداشت

مقام‌های امنیتی در شهر کابل می‌گویند که امروز دوشنبه ۱۷ ثور، یک مهاجم انتحاری مواد انفجاری همراه اش را در منطقه شهرنو در حوزه چهارم این شهر منفجر ساخته است.   «حشمت استانک‌زی» سخنگوی پلیس کابل گفت که این انفجار در...