پلیس اطفائیه در هرات ناکارآمد است

پلیس اطفائیه در هرات ناکارآمد است

شماری از مردم و مالکین فروشگاها در هرات از کارکرد پلیس اطفائیه این ولایت شکایت می‌کنند.   آنان می‌گویند که پولیس اطفائیه این ولایت همواره دیر و بعد از سوختن اموال آنان به محل آتش‌سوزی می‌رسد. در همین حال محمد سردار...