ساخت محلات مصئون برای نگهداری از پلنگ برفی در بدخشان

ساخت محلات مصئون برای نگهداری از پلنگ برفی در بدخشان

یک نهاد غیر انتفاعی در ولایت بدخشان، محلات مصئون برای نگهداری از پلنگ برفی کمیاب و همچنان مواشی مردم در این ولایت، اعمار خواهد کرد.   نهاد غیرانتفاعی موسوم به (WCS) یا حفاظت از حیات وحش، این محلات را به هدف جلوگیری از...