منظوری پلان بهسازی شهرک استاد کمال الدین بهزاد هرات

منظوری پلان بهسازی شهرک استاد کمال الدین بهزاد هرات

پلان بهسازی و تفصیلی شهرک استاد کمال الدین بهزاد از سوی وزارت شهرسازی افغانستان منظور شد.   جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت که این پلان شامل بسته مکمل تخنیکی و مالی می‌باشد که جهت مدیریت اسکان آوارگان داخلی و ادغام...