حملۀ ناکام طالبان به ولسوالی پشتون زرغون

حملۀ ناکام طالبان به ولسوالی پشتون زرغون

در نتیجۀ درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح در ولسوالی پشتون زرغون هرات، سه طالب کشته شدند. عبدالرئوف احمدی سخنگوی فرماندهی پولیس هرات به تلویزیون چکاد گفته است این درگیری جمعه شب هنگامی رخ داد که مخالفان مسلح قصد...