پس‌از این نیروهای امنیتی با افراط‌گرایی مذهبی مبارزه می‌کنند

پس‌از این نیروهای امنیتی با افراط‌گرایی مذهبی مبارزه می‌کنند

وزیر حج و اوقاف گفته است این وزارت مسؤولیت دارد که در برابر افراط‌گرایی مبارزه کند و نیروهای امنیتی در پی شناسایی عاملان ترویج و تبلیغ باورهای افراط‌گرایانۀ مذهبی در داخل کشور می‌باشند. فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف...