پس‌ازاین به حفظ و بازسازی آبده‌های تاریخی هرات توجه جدی می‌شود

پس‌ازاین به حفظ و بازسازی آبده‌های تاریخی هرات توجه جدی می‌شود

حاجی زلمی صفا امروز به صفت آمر آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات انتخاب شد. آقای صفا دریک رقابت آزاد که تحت مدیریت اداره اصلاحات اداری و کمیسیون منابع بشری ولایت برگزارشده بود توانست در دو مرحله با عقب زدن ۴ رقیبش...