پسر پادشاه بحرین پس از فرار به داعش پیوست

پسر پادشاه بحرین پس از فرار به داعش پیوست

ناصر بن حمد آل خلیفه، فرزند چهارم پادشاه بحرین و فرمانده گارد سلطنتی این کشور به‌تازگی از طریق مرز ترکیه به سرزمین‌هایی که مقر داعش است، فرار کرد و پناهنده شده است. وی در پیامی از پدرش نیز خواسته است تا حکومتش را ترک کند...