پسر ملأ عمر فرمانده نظامی ۱۵ ولایت کشور شد

پسر ملأ عمر فرمانده نظامی ۱۵ ولایت کشور شد

گروه طالبان شاخۀ ملأ اختر محمد منصور، ملأ محمد یعقوب پسر ملأ محمد عمر رهبر پیشین این گروه را به‌عنوان مسئول نظامی ۱۵ ولایت کشور تعیین کرد. در خبرنامه‌ای که از سوی این گروه روز گذشته به رسانه‌ها فرستاده شد، آمده است که...