پسته لیق بادغیس بزرگترین منبع مالی طالبان در این ولایت

پسته لیق بادغیس بزرگترین منبع مالی طالبان در این ولایت

شماری از نمایندگان مردم بادغیس در مجلس نمایندگان می‌گویند که جنگلات پسته لیق این ولایت بصورت کامل در تصرف پیکارجویان طالب قرار دارد.   «عبدالرحیم رهین»، نماینده مردم بادغیس در مجلس نمایندگان در گفتگو با تلویزیون...