طالبان دوان دوان به سوی کنترل پسته‌لیق ولسوالی کشک کهنه هرات

طالبان دوان دوان به سوی کنترل پسته‌لیق ولسوالی کشک کهنه هرات

ولسوال کشک کهنه گفته است که این ولسوالی در معرض تهدیدات طالبان مسلح قرار دارد. محمد مودود چشتی، ولسوال کشک کهنه در کنفرانس خبری گفته است که تهدیدات مخالفان مسلح زیادتر متمرکز به منطقه پسته لیق می‌باشد که طالبان با کنترل...