پساواقعی؛ واژه سیاسی‌ای که کلمه سال آکسفورد شد

پساواقعی؛ واژه سیاسی‌ای که کلمه سال آکسفورد شد

لغت‌نامه آکسفورد اصطلاح "پساواقعی" ( Post-truth) را به عنوان واژه سال انتخاب کرده است. تلاطمات سیاسی سال جاری و ادامه تضعیف احزاب سیاسی میانه، اوج‌گیری جریان‌های ملی‌گرای افراطی و گسترش بی اعتمادی شهروندان به نخبگان حاکم،...