پرچمی با امضای ۱ میلیون هراتی به وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور اهدا شد

پرچمی با امضای ۱ میلیون هراتی به وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور اهدا شد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته در مراسم سپردن پرچم مزین شده با ۱ میلیون امضای مردم هرات به وزارت اطلاعات و فرهنگ، اشتراک و سخنرانی کرد.   ابتدا یک تن از جوانان هرات، پرچم متذکره را که در صحن قصر...