پرچم و کلاه آبی سازمان‌ ملل متحد، دیگر مدافع امدادرسانان نیست

پرچم و کلاه آبی سازمان‌ ملل متحد، دیگر مدافع امدادرسانان نیست

پیش از این افرادی که بر سر خود کلاه آبی رنگ سازمان ملل متحد را داشته و تحت پرچم این سازمان به عنوان امدادرسانان فعالیت میکردند، مورد احترام طرف‌های درگیر جنگ بودند.   اما طی چند سال اخیر، تلفات این نیروهای امداد رسان...