کار پروژۀ اعمار پُل باغ‌ نظرگاه شهر هرات مجدداً آغاز گردید

کار پروژۀ اعمار پُل باغ‌ نظرگاه شهر هرات مجدداً آغاز گردید

مسئولان اداره شهرداری هرات می‌گویند که کار پروژه اعمار پل باغ نظرگاه امروز شنبه ۹ سرطان، مجددا آغاز شده است.   «عبدالحنان عظیمی» آمر خدمات تخنیکی و سکتوری اداره شهرداری هرات گفت که کار پروژۀ اعمار پُل گذر باغ‌نظرگاه...